Tag

ประมูลศิลปะ

Browsing

ยกระดับประสบการณ์ใหม่ของนิทรรศการและการประมูลในเมืองไทยอีกครั้ง เมื่อ The Art Auction Center จับมือกับ 66 Tower พาผู้ชมออกเดินทางผ่านชั้นสตราโตสเฟียร์แห่งความคิดสร้างสรรค์และปลดปล่อยจินตนาการ ผ่านผลงานศิลปะคัดสรรถึง 127 ชิ้น ภายใต

Continue Reading
Pin It