Tag

ปรนนิบัติมือ

Browsing

ในสภาวะที่เราทุกคนต้องเผชิญกับเชื้อโรคและไวรัส การล้างมือบ่อยๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แต่ปัญหาที่หลายคนเจอคือ “มือแห้ง” เพราะโดนสารเคมีต่างๆ มาทำลายผิว ปัญญ์ปุริ (PA#209;PURI) ขอแนะนำ 4 เคล็ดลับการดูแลผิวมือให้นุ่ม เนียน น่าสัมผัส

Continue Reading
Pin It