Tag

นุ่งซิ่น

Browsing

คำว่า “งามอย่างไทย” ไม่เพียงกิริยามารยาทที่เรียบร้อยอ่อนหวาน แต่ถ้าประกอบไปด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีความเป็นไทย อย่าง การนุ่งผ้าซิ่น ที่ปัจจุบันคนไม่เพียงหันมานิยมแต่งไทยไปทำบุญตักบาตรเข้าวัดเข้าวาเท่านั้น แต่ยังชักชวนกันนุ่

Continue Reading
Pin It