Tag

ทูตสันถวไมตรี

Browsing

ทูตสันถวไมตรี ยูนิเซฟ หรือ UNICEF Goodwill Ambassadors มักจะเลือกจากกลุ่มคนที่มีชื่อเสียง อย่างนักแสดง นักร้อง หรือนักกีฬาคนดังของโลก พวกเขามีบทบาทในการสร้างความตระหนักรู้ และคอยสนับสนุนโครงการต่างๆ ของยูนิเซฟ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิ

Continue Reading
Pin It