Tag

ถ้วยคริสตัล

Browsing

ความเครียดในจิตใจคนนั้น สามารถบำบัดให้หายได้ ซึ่งการบำบัดนั้นก็มีหลายรูปแบบ ทั้งการนั่งสมาธิ ปรับจิตใจด้วยตนเอง ปฏิบัติธรรม หรือพูดคุยระบายให้คนใกล้ชิดฟัง พูดคุยกับนักจิตวิทยา ออกกำลังกาย เดินทางไปท่องเที่ยว นวดผ่อนคลาย การแช่ตัวโ

Continue Reading
Pin It