Tag

ถ่ายรูปกลางคืน

Browsing

ไหนใครชอบใช้ชีวิตกลางคืนมากกว่ากลางวันบ้าง? เชื่อว่าเดี๋ยวนี้ไลฟ์สไตล์ของคนส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นชีวิตของตัวเองในช่วงเย็นเป็นต้นไป เพราะหมดเวลาช่วงกลางวันไปกับภารกิจสำคัญในชีวิตต่างๆ ทั้งเรียนและทำงาน กว่าจะได้มองหน้าต่างอีกที พระอ

Continue Reading
Pin It