Tag

ตายปริศนา

Browsing

แน่นอนว่า ความตาย คือสัจธรรมของโลก แต่ก็มีหลายคน ที่การตายองเขายังคงความเป็นปริศนา มีเงื่อนงำ เบื้องหลังเบื้องลึกที่ไม่อาจพิสูจน์ได้มาริลีน มอนโรโลกต้องช็อกในการจากไปของ มาริลีน มอนโร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 1962 เมื่อมีคนพบนักแสดงส

Continue Reading
Pin It