Tag

ดนตรีคลาสสิก

Browsing

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ของโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชนไทย ในการแสดงความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี กับ “เคมปินสกี้ คอนเสิร์ตตินี่” (Kempinski Concertini) กิจกรรมเพื่อสังคมในรู

Continue Reading
Pin It