Tag

จัดฟันแบบใส

Browsing

By Lady Managerการจัดฟันในปัจจุบันนี้กลายเป็นแฟชั่นเหมือนการเจาะหูไปเรียบร้อยแล้วในเมืองไทย แม้ในรายที่ไม่มีปัญหาเรื่องการสบฟัน ฟันสวยเรียบดี ไม่เก หรือซ้อน แต่ไปจัดฟันเพราะอยากยิ้มโชว์เหล็กและยางสีสันสดใส“ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวเลยที่คนชอ

Continue Reading
Pin It