Tag

คุณหญิงต้น

Browsing

งาน “60ปี จามจุรีทรงปลูก” เพื่อหาทุนพัฒนาลานจามจุรีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงปลูกไว้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งงานจัดโดยนิสิตเก่าจุฬารุ่น 2515 และหนึ่งในความบันเทิง ณ หอประชุมใหญ่ เห็นจะหนีไม่พ้นกับงาน “คอนเสิร์ตสีสันบทเพลงบรรเ

Continue Reading
Pin It