Tag

การแบ่งปัน

Browsing

ขึ้นชื่อว่าการแบ่งปัน ไม่มีข้อกำหนด ไม่มีรูปแบบ หรือ ขอบเขตที่จะมากะเกณฑ์แบบตายตัว การแบ่งปันเป็นการให้ที่ผู้ให้มุ่งที่จะช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายหรือขาดแคลนให้แก่อีกฝ่าย สิ่งที่ได้กลับคืนมา อาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง รางวัล หรือ

Continue Reading
Pin It