What's News

ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Pinterest LinkedIn Tumblr


ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารโรงเรียนและวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ ได้รับเกียรติเสนอชื่อรับตำแหน่งสำคัญ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สภามหาวิทยาลัยฯได้นำเสนอชื่อดร.วีระชัย ฯ ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีคำสั่งที่ 109/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แต่งตั้ง ดร. วีระชัย เตชะวิจิตร์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ มีประสบการณ์สอนระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริการวม 6 ปี อดีตมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเนวาด้า ลาสเวกัส และตำแหน่งล่าสุดก่อนกลับประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์บรรยายประจำคณะ MBA ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย-ลอสแอนเจลิส (UCLA)

Comments are closed.

Pin It