What's News

มาร์ส เพ็ทแคร์ เปิดตัว “SWAP Recycling” โครงการรีไซเคิลเพื่อผู้บริโภค

Pinterest LinkedIn Tumblr


วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) ร่วมมือกับ Second Life เปิดตัวโครงการ “SWAP Recycling” ซึ่งช่วยในการจัดเก็บและรีไซเคิลขยะซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที่เกิดจากการใช้งานของผู้บริโภค เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่


มาร์ส มีความรับผิดชอบอย่างจริงจังต่อการผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อความยั่งยืน ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถรีไซเคิล นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายทางชีวภาพได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ และตั้งเป้าลดการใช้งานเม็ดพลาสติกใหม่ลงถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2568 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เราไม่เพียงแต่ใช้วัสดุรีไซเคิลเท่านั้น แต่ยังต้องมีการจัดเก็บ การคัดแยก โครงสร้างพื้นฐานในการรีไซเคิล และพฤติกรรมที่ถูกต้องของผู้บริโภคอีกด้วย


มาร์ส เพ็ทแคร์ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการรีไซเคิลในประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการ “แลกแล้ว-ลดเลย” เพื่อช่วยเก็บรวบรวมถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกของอาหารสัตว์ที่ใช้แล้ว ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 เปิดโอกาสให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกเปล่าของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ PEDIGREE IAMS หรือ WHISKAS จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ และจากการร่วมมือกับ Second Life ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบซัพพลายเชนพลาสติกแบบหมุนเวียนและยั่งยืน ถุงบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์จำนวนกว่า 35,000 ถุงจากโครงการแลกแล้ว-ลดเลย จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นบล็อกปูพื้นรูปแมว ที่จะนำไปใช้ปูทางเดินนอกอาคาร ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของมาร์สที่จังหวัดชลบุรี


ในต้นปีหน้า มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จะเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ส่งกลับบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วมายังศูนย์รีไซเคิลเพื่อรับของรางวัล โดยแอปพลิเคชันจะทำหน้าที่บันทึก ติดตามประมวลผล อำนวยความสะดวกในการรีไซเคิลขยะพลาสติก และให้คะแนนสะสมเพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคเข้าร่วมรีไซเคิลพลาสติกเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย


นายรัชกร เจนพัฒนพงศ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและอินโดจีน มาร์สไทยแลนด์อิงค์ กล่าวว่า “ที่มาร์ส เราเชื่อว่าโลกแบบที่เราอยากให้เป็นในวันพรุ่งนี้ เริ่มจากวิธีดำเนินธุรกิจของเราในวันนี้ และนี่คือสิ่งประจักษ์ชัดจากโครงการ SWAP Recycling และด้วยความร่วมมือกับ Second Life เราเชื่อมั่นว่าการริเริ่มทำโครงการนี้และอื่นๆ ต่อไปในอนาคตจะเป็นอีกบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความพยายามของภาครัฐที่จะขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการรีไซเคิล ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมารีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากยิ่งขึ้น เรารู้สึกตื่นเต้นที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างสรรค์เช่นนี้”


“มาร์ส และ Second Life ต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คืออยากเห็นพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์จะไม่เป็นขยะอีกต่อไปในอนาคต จากการเป็นพันธมิตรกับมาร์ส เราจะพัฒนาระบบแอปพลิเคชันรองรับการส่งคืนขยะบรรจุภัณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว ไม่ให้กลายเป็นขยะพลาสติก” Mr. Tristan Lecomte ผู้อำนวยการ Second Life กล่าว

#swaprecycling #proudlymars #marsthailand

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยั่งยืนในแผนงานทั่วไปของมาร์ส และพันธสัญญาเรื่องภูมิอากาศ สามารถดูติดตามรายละเอียดได้ที่ www.mars.com/sustainability-plan

Comments are closed.

Pin It