Travel

จากดินแร่เหล็กสู่อัญมณีประณีตศิลป์ ในนิทรรศการเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชมนิทรรศการเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน “จากท้องถิ่น สู่เมือง เลื่องชื่ออัตลักษณ์” (Inheritance and Identities) ที่ ผลิตจากดินเผาด่านเกวียนโดยนำมผสมผสานกับวัสดุอื่นๆ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแบบใหม่ที่มี ความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนำมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้สัมผัสกับมุมมองใหม่ๆ ของ เครื่องประดับจากดินเผาตำบลด่านเกวียน จ.นครราชสีมา

ภายในนิทรรศการนอกจากนี้ยังมีการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จากการพัฒนามาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้ กับท้องถิ่น ยังมีกิจกรรมกิจกรรม DIY เครื่องประดับภายในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ (GIT Museum) อีกด้วย

พบกับนิทรรศการ “จากท้องถิ่น สู่เมือง เลื่องชื่ออัตลักษณ์” (Inheritance and Identities) ได้ตั้งแต่ วันนี้-27 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ (GIT Museum) สถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 312
Comments are closed.

Pin It