Lifestyle

พบสุดยอดชาชุดพิเศษ “พรจากผืนดิน” ในงาน โครงการหลวง Tea & Coffee Fest 2018

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>”โครงการหลวง Tea & Coffee Fest 2018″ งานนี้รวมสุดยอดผลผลิตโครงการหลวงจากดอย 39 แห่ง ไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้คือชุดชาพิเศษ ชุด “พรจากผืนดิน” เป็นชา 9 กลิ่น 9 ความหมายอันเป็นมงคล สกัดมาจากกลิ่นของพืชดอกและผลที่มีสีเหลืองทอง จากผืนดินของโครงการหลวง

1. ชาเขียวกลิ่นดาวเรือง – รุ่งเรือง
2. ชาเขียวกลิ่นฟักทอง – ความสุข
3. ชาเขียวกลิ่นมะม่วงและสตรอเบอร์รี – กตัญญู
4. ชาดำกุหลาบเหลือง องุ่น – เมตตา
5. ชาดำกลิ่นเสาวรส – ปัญญา
6. ชาดำกลิ่นพีช – มีสติ
7. ชาเขียวกลิ่นดอกเก๊กฮวย – ความรู้
8. ชาดำกลิ่นวานิลลา – อายุยืน
9. ชาเขียวกลิ่นพลับ – ร่ำรวย

ภายในงานยังมีชาพิเศษอื่นๆ อาทิ “ชาเขียวอัสสัม” เป็นชาที่ขึ้นอยู่ในป่าตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นต้นชาที่มีอายุกว่า 100 ปี และชาชนิดนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญเงิน World Tea Union จากประเทศญี่ปุ่น “ชาอินทรีย์โครงการหลวง” เป็นชาที่ปลูกบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) และภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. IFOAM Accreditation Programme จากกรมวิชาการเกษตร Organic Thailand มีให้เลือกชิมเลือกซื้อมากมาย อาทิ ชาอู่หลงก้านอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12 , ชาขาว ฯลฯ

สำหรับคนรักกาแฟห้ามพลาด !!! พบกาแฟอาราบิก้า กาแฟต้นแรกของพ่อบนยอดดอย พร้อมเลือกซื้อผลผลิตอีกหลากหลายจากดอย 39 แห่ง อาทิ ผัก ผลไม้ สลัด เห็ด ข้าวเกรียบ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป และดอกไม้เมืองหนาวจากโครงการหลวง พบกันวันที่ 27 มี.ค. – 1 เม.ย. 61 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2


Comments are closed.

Pin It