Lifestyle

รู้หรือไม่ พระวัดไหนอธิษฐานขออะไรถึงจะปัง

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>นอกจากการเล่นน้ำ สาดน้ำ ให้เย็นชุ่มฉ่ำกันแล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนชอบทำในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยคือ การเข้าวัดทำบุญตักบาตร รวมถึงการขอพรสรงน้ำพระคู่บ้านคู่เมือง เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต แต่การจะขอพรให้สัมฤทธิ์ผลสมปรารถนา เราควรรู้ประวัติความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระแต่ละองค์ ถึงจะขอพรได้อย่างถูกต้อง

เริ่มกันที่พระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย “พระแก้วมรกต” หรือ “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร องค์พระพุทธรูปแกะสลักจากหยกอ่อนสีเขียวดังมรกต พบครั้งแรกประดิษฐานอยู่ในเจดีย์วัดป่าญะ เมืองเชียงราย ในปี พ.ศ.1977 ฟ้าได้ผ่าลงองค์พระเจดีย์จนพังทลายลง จึงพบพระพุทธรูปพอกปูนลงรักปิดทอง จึงได้นำไปไว้ในวิหาร ต่อมาปูนบริเวณพระนาสิกเกิดกระเทาะออก เห็นเป็นเนื้อมรกต จึงได้กระเทาะปูนออกทั้งองค์แล้วพบเป็นเนื้อหยกสีมรกตทั้งองค์ นิยมกราบไหว้ขอพรเพื่อจิตใจสะอาดดุจรัตนตรัย
ภาพประกอบจาก www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=38565
ถัดมาจากกรุงเทพฯ ไม่ไกลนัก “พระพุทธโสธร” พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ปางขัดสมาธิเพชร แต่ได้เสริมแต่งขึ้นจากเดิมพร้อมลงรักปิดทองให้เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ พระเนตรเนื้อเลียนแบบพระสมัยล้านช้าง หรือที่เรียกว่า ”พระลาว” ได้บูรณะหรือสร้างขึ้นในปลายกรุงศรีอยุธยา หรือต้นสมัยรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่นิยมขอพรให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวัง รวมถึงขอให้ประสบความสำเร็จเรื่องการมีลูก ทั้งนี้ต้องขอท่านด้วยว่าลูกที่จะมาเกิดนั้นขอให้เป็นเด็กเลี้ยงง่าย สามารถดุ ตีได้
ภาพประกอบจาก th.wikipedia.org
“พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง” ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามพระศาวดารกล่าวว่าเมื่อคราวจะเสียกรุงศรีอยุธยาได้ปรากฎมีน้ำพระเนตรไหลออกมาจากพระเนตรทั้งสองข้างเป็นที่อัศจรรย์ อีกทั้งยังเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนมาแต่โบราณกาลโดยเฉพาะชาวจีน ซึ่งขนานนามหลวงพ่อโต “ซำปอกง” ผู้ที่กราบไหว้ขอพรเชื่อว่าจะดลบันดาลให้ชีวิตของผู้นั้นแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเมื่อโดยเฉพาะในการเดินทางใกล้ไกล และขอพรอะไรก็มักสมหวัง
ภาพประกอบจาก www.tnews.co.th
ต่อมาคือ “หลวงพ่อวัดไร่ขิง” จังหวัดนครปฐม ตามตำนานกล่าวว่าหลวงพ่อทำด้วยเนื้อสัมฤทธิ์ ประทับนั่งปางมารวิชัยหรือปางชำนะมารแบบประยุกต์ พระหัตถ์เรียวงามตามแบบสุโขทัย แต่พระพักตร์ดูคล้ายรัตน์โกสินทร์ ประดิษฐานเหนือฐานชุกชี เชื่อกันว่ากราบไหว้สรงน้ำขอพรหลวงพ่อวัดไร่ขิงจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดับความร้อนคลายความทุกข์ให้หมดไป

“หลวงพ่อวัดบ้านแหลม” จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์ผสมด้วยทอง เงิน นาก พระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรสูงเท่าคนจริง บริเวณฐานพระบาทมีดอกบัวรองรับพระบาทอยู่บนแท่นฐานแข้งสิงห์ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีลักษณะเด่นก็คือ พระพุทธรูปองค์นี้ มีพระพักตร์งดงามคล้ายพระพักตร์ของเทพบุตร ชาวสมุทรสงครามนิยมกราบไหว้และขอพรให้คุ้มครองแคล้วคลาดและเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ภาพประกอบจาก th.wikipedia.org
ส่วนใครที่กำลังเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกต้องไปสักการะ “พระพุทธชินราช” ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทยองค์หนึ่ง ถึงขั้นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำริให้ชลอมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แต่ทรงรับฟังคำทูลขอร้องของชาวพิษณุโลกที่ว่าพระพุทธชินราชองค์นี้ เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง จึงทรงตัดสินพระทัยหล่อพระพุทธชินราชจำลองขึ้นมาแทน ผู้ที่มีความทุกข์ร้อนในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว การงานหรือค้าขาย มักนิยมสักการะกล่าวอธิษฐานขอพรที่ปรารถนา
ภาพประกอบจาก www.museumthailand.com/storytelling-detail.php?p=3343
ถ้าเดินทางลงใต้ควรไปสักการะ “พระพุทธสิหิงค์” ประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะตามแบบสกุลช่างท้องถิ่น เรียกว่า แบบขนมต้ม คือมีพระพักตร์กลม อมยิ้ม พระอุระอวบอ้วน ประทับนั่งในท่าขัดสมาธิเพชร ชายสังฆาฏิสั้นระดับพระถัน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง นับเป็นพระพุทธรูปอำนวยความอุดมสมบูรณ์และสวัสดิมงคล

ผู้ที่เดินทางขึ้นเหนือควรไปสักการะ “พระพุทธนเรศร์สักชัยไพรีพินาศ” ถือเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้สักที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีปรากฏมา และยังมีความงดงามเป็นที่เคารพเลื่อมใสในหมู่ชาวบ้านทั่วไป ภายหลังได้มีการเคลื่อนย้ายมาประดิษฐาน ณ วัดบุพพาราม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวเมืองได้กราบไหว้สักการะตราบจนปัจจุบัน
ภาพประกอบจาก www.facebook.com/WatPhoChai
สำหรับผู้ที่มาเยือนถิ่นอีสาน อุดรธานี-หนองคาย ควรหาเวลาไปสักการะ “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณ์งดงามมาก ปัจจุบันได้ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) เป็นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดหนองคายนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากและเป็น ที่เคารพสักการะอย่างยิ่ง มักจะมีประชาชนมาบนบานขอพรต่อองค์หลวงพ่อพระใส โดยส่วนใหญ่มักจะบนบานให้แคล้วคลาด เดินทางปลอดภัย

ล่าสุดศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี ได้อันเชิญพระพุทธรูปทั้ง 9 องค์ จากวัดดังทั่วประเทศไทย มาประดิษฐานภายใต้สถาปัตยกรรมจำลองแบบพระอารามหลวง ในงานโซนวัฒนธรรมไทย ภายในงาน “ยูดี ทาวน์ วันเดอร์ วอเตอร์ แลนด์ สงกรานต์ 2018” (UD Town Wonder Water Land Songkran 2018) เพื่อเปิดให้ประชาชนได้ร่วมสักการะขอพร เสริมสิริมงต้อนรับปีใหม่ไทย ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2561 เวลา 11.00-24.00 น.

Comments are closed.

Pin It