Lifestyle

เศรษฐา ทวีสิน ส่งอาหารสมองต่อยอดธุรกิจผ่านมุมมองการเล่นกีฬา

Pinterest LinkedIn Tumblr


“เศรษฐากับกีฬา” เป็นหนังสือเล่มแรกที่รวบรวมบทความพิเศษเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องต่างๆ ในสังคมของคุณเศรษฐา ทวีสิน นักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นของเมืองไทย ภายใต้แบรนด์แสนสิริ ผ่านมุมมองการเล่นกีฬา

ซึ่งได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันตั้งแต่ปี 2015 จนถึงต้นปี 2018 โดยเลือกเนื้อหาที่เน้นอ่านสนุก ไม่ตกเทรนด์ ด้วยถ้อยคำสำนวนภาษาที่คมคาย ซึ่งมีประโยชน์สำหรับกลุ่มนักอ่านที่หลากหลาย เป็นอาหารสมองที่นำไปต่อยอดได้แก่เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ เจ้าของกิจการขนาดย่อม หรือนักการตลาดรุ่นเด็กที่ต้องการแรงบันดาลใจ ซึ่งแบ่งเนื้อหาเป็น 5 ตอนหลัก ได้แก่ กีฬากับโลกพาณิชย์, กีฬากับเยาวชน, กีฬา ผู้นำ อำนาจ การเมือง, กีฬากับความเท่าเทียม, กีฬากับนวัตกรรม

โดยรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้จะนำไปบริจาคให้กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICEF โดยไม่หักค่าใช้จ่าย พร้อมวางขายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปแล้ววันนี้ ในราคาเพียง 270 บาท

Comments are closed.

Pin It