Lifestyle

ท็อปส์ จับมือ ศิริราช ส่งความสุขยิ่งใหญ่สู่คนนับล้าน ของขวัญแห่งการให้…จะไม่สูญเปล่า

Pinterest LinkedIn Tumblr


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทวีคูณความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นความสุขยิ่งใหญ่จากใจดวงเล็ก ๆ สู่ผู้คนนับล้าน เป็นของขวัญแห่งการรักษาทุกกระเช้านำเงินรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น เป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา เป็นการสนับสนุนการสร้างบุคลากรทางการแพทย์และการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข


นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำนโยบายด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเท่าเทียมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งบริษัทฯได้ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยายาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังมาถึง บริษัทฯ จัดแคมเปญ Season’s Giving 2020 : GIVING THE GREATEST HAPPINESS สุขยิ่งใหญ่จากใจเล็ก ๆ ที่ต้องการสื่อสารถึงความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนของกลุ่มคนจากทุกๆภาคส่วน ทั้งผู้ผลิตสินค้า ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้ซื้อ ผู้รับ และการส่งความสุขคืนกลับสู่สังคม โครงการ “ของขวัญเพื่อชีวิต” จึงเกิดขึ้นเพื่อต้องการให้กระเช้าปีใหม่เป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมส่งความสุขยิ่งใหญ่จากใจเล็กๆ ให้กับผู้คนนับล้าน เป็นของขวัญแห่งการรักษา เมื่อซื้อกระเช้าของขวัญที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และเชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนผ่านเซ็นเพย์ที่จุดแคชเชียร์ และ กล่องบริจาคที่ร้านเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ทุกสาขา


อีกหนึ่งแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตนอกเหนือจากด้านสาธารณสุขแล้ว คือ การสานต่อความยั่งยืนด้านอาชีพ รายได้ให้กับเกษตรกร ความยั่งยืนต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมโดยคัดสรรผลิตภัณฑ์จาก 140 ชุมชนใน 49 จังหวัดทั่วประเทศ เช่น ผลไม้ สินค้าแปรรูป ,กระเช้าจากกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น จ.อ่างทอง, วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง จ.นครปฐม ,ผ้าทอมือจากวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง, ผ้าขาวม้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านท่าช้าง จ.ยโสธร, ถุงกระจูดจากกลุ่มแปรรูปจากกระจูดบ้านเนินธัมมัง จ.นครศรีธรรมราช ,ผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวไทยภูเขา ในโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย ฯลฯ ทำให้กระเช้าของขวัญทุกใบของเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ เปี่ยมล้นด้วยคุณค่า สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้มอบและถูกใจผู้รับ


รศ.นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวว่า “โครงการสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้ป่วยโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางที่ไม่ซับซ้อนในพื้นที่ เขต 5 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด นครปฐม, ราชบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ ได้จำนวนมากขึ้นและเต็มประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ซึ่งจากเดิมมีเตียงผู้ป่วยเพียง 60 เตียง โดยวางแผนจะเพิ่มเป็น 200 เตียง ซึ่งจะสามารถช่วยดูแลและรองรับผู้ป่วยใน และผู้ป่วยหนักในห้องไอซียูได้มากขึ้น โดยปัจจุบันศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการ 350,000 คนต่อปี ซึ่งคาดการณ์ว่าเมื่อก่อสร้างอาคารส่วนขยาย ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ ในปี 2564 จะทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 700,000 คนต่อปี มาร่วมส่งความสุขยิ่งใหญ่จากใจดวงเล็ก ๆ สู่คนนับล้าน ผ่านโครงการ “ของขวัญด้วยชีวิต” เพียงซื้อกระเช้าของขวัญที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 หรือ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านเซ็นเพย์ที่จุดแคชเชียร์และกล่องบริจาค ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563

Comments are closed.

Pin It