Lifestyle

“ความรักใดจะไม่ปวดร้าว” พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพฯ เล่มล่าสุด

Pinterest LinkedIn Tumblr


“ความรักใดจะไม่ปวดร้าว” เป็นพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีลำดับล่าสุด จัดขึ้นโดย นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ให้นักอ่านชาวไทยได้ชื่นชมพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยรสถ้อยทางภาษา เนื้อหาสาระ และความงามในเชิงวรรณศิลป์ ผ่านนวนิยายรักสะท้อนปัญหาครอบครัวจากมุมมองของผู้เป็นทั้งแม่และภรรยา กับค่านิยมเก่าที่บูชาเทิดทูนความรัก ผลงานเขียนโดย ชวนหนี นักเขียนหญิงชาวเสฉวน ผู้มีชื่อเสียงในวงวรรณกรรมจีนร่วมสมัย

ในงานได้จัดเสวนาเรื่อง “เรียนรู้ ติดตาม สถานการณ์ครอบครัวจีนสมัยใหม่” โดย ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ บรรณาธิการบริหาร วารสารจีนไทยและอาจารย์พิเศษคณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการ โดย ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน
คิม, หลันซู่หง, สุวดี
สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เผยว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปรีชาญาณทางด้านอักษรศาสตร์อย่างที่ชาวไทยและชาวโลกได้ประจักษ์ นับเป็นอีกครั้งที่นักอ่านจะได้ชื่นชมพระบารมีผ่านพระราชนิพนธ์แปลเล่มใหม่จากต้นฉบับภาษาจีน ที่พระองค์ท่านทรงถ่ายทอดร้องเรียงคำจากภาษาจีนสู่ภาษาไทย ให้นักอ่านได้ดื่มด่ำไปกับอรรถรสของนวนิยายที่แฝงไว้ด้วยความหมายของการใช้ชีวิต อีกทั้งยังเป็นการเจริญสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีนให้ยืนยาวต่อไป

“ความรักใดจะไม่ปวดร้าว ประพันธ์โดย ชวนหนี นักเขียนหญิงผู้มีชื่อเสียงยิ่งในวงวรรณกรรมจีนร่วมสมัยเป็นพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระวิริยภาพอีกเล่มหนึ่ง ที่ผู้อ่านจะได้ซึมซาบทั้งอรรถรส ความงามด้านภาษา รวมทั้งภาพสะท้อนปัญหาชีวิตรักของหนุ่มสาวชาวจีนในสังคมจีนสมัยใหม่ ผ่านเรื่องราวเข้มข้นของตัวละครเอกนาม “หมิ่นมิน” จากความรักที่เคยหวานชื่นกับ “หยู่ตง” ผู้เป็นสามี ผันไปสู่ความจืดจางจนกลายเป็นความโกรธแค้นชิงชังในที่สุด หมิ่นมินจะหาทางออกในชีวิตได้หรือไม่ หรือจะวนเวียนอยู่ในอุโมงค์ที่มืดมิดไร้แสงสว่างที่ปลายทาง ผู้อ่านจะได้เรียนรู้และเอาใจช่วยเธอไปพร้อมๆกัน” สุวดี กล่าว
ชวนหนี
ด้าน หลัน ซู่หง ผอ.ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นตัวแทนทางการทูตเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-จีน สนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เป็นเรื่องน่าภูมิใจยิ่งที่พระองค์ทรงแปลนวนิยายเรื่องความรักใดจะไม่ปวดร้าว ซึ่งถือเป็นนวนิยายที่ดีที่ประเทศจีนให้การยอมรับ อีกทั้งการเดินทางมาเมืองไทยของ คุณชวนหนี ผู้เป็นนักเขียนในครั้งนี้ ยิ่งทำให้ชาวไทยได้เข้าใจถึงสถานะทางสังคมจีนในปัจจุบันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างเรื่องการใช้ชีวิตหลังแต่งงานในยุคสมัยปัจจุบันของสังคมจีนได้ดียิ่งขึ้น และนี่ยังเป็นโอกาสที่หาได้ยากที่จะทำให้คนไทยได้รู้จักกับวรรณกรรมจีนร่วมสมัย”

หนังสือ “ความรักใดจะไม่ปวดร้าว” ประพันธ์โดย ชวนหนี เป็นนวนิยายสะท้อนภาพปัญหาชีวิตรักของหนุ่มสาวชาวจีนในสังคมจีนยุคใหม่ จากมุมมองของผู้เป็นทั้งแม่และภรรยา กับค่านิยมเก่าที่บูชาเทิดทูนความรัก และจบลงอย่างชาญฉลาดด้วยความตระหนักรู้ของตัวละครเอกว่า “ไม่มีความรักใดจะไม่ปวดร้าว แต่ผู้ที่จะเปลี่ยนความปวดร้าวนี้ให้เป็นปิติสุขได้นั้นคือ ผู้มีความรักนั่นเอง” ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตครอบครัวของชาวจีนยุคใหม่แล้ว ยังได้เรียนรู้การเห็นคุณค่าของตนเองเกี่ยวกับความรัก และการประคับประคองความรักให้ยืนยาวอีกด้วย

โดย ชวนหนี มีนามจริงว่า หลิวชุนเฟิ่ง เป็นชาวเสฉวน เกิดเมื่อ ค.ศ. 1966 เมื่ออายุ 15 ปี (ค.ศ. 1981) ได้สมัครเข้าร่วมในกองทัพปลดแอกประชาชน ใน ค.ศ. 1995 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวรรณคดี สถาบันศิลปกรรมศาสตร์ กองทัพปลดแอกประชาชน เริ่มชีวิตการเป็นนักเขียนสร้างสรรค์งานประพันธ์เมื่อ ค.ศ. 1990 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ชวนหนีมีงานประพันธ์ทั้งนวนิยายขนาดยาว ขนาดกลาง และขนาดสั้นจำนวนมาก ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ทั้งยังได้รับรางวัลด้านวรรณกรรมหลายเรื่อง
นักเขียนแจกลายเซ็นต์
เสวนาเรียนรู้ติดตามสถานการณ์ครอบครัวจีน

Comments are closed.

Pin It