Art Eye View

ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต นำเสนอนิทรรศการเดี่ยว Unprecedented Order โดยไฟซาล ยูนูส

Pinterest LinkedIn Tumblr


ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต นำเสนอนิทรรศการเดี่ยวชื่อว่า Unprecedented Order สร้างสรรค์โดยไฟซาล ยูนูส ศิลปินชาวมาเลเซีย ซึ่งประกอบด้วยผลงานภาพวาดและประติมากรรม โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 17 เมษายน 2564 ณ ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย


ในนิทรรศการ Unprecedented Order ไฟซาลนำเสนอผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อตอบรับกับการระบาดของโรคควบคู่ไปกับการแสวงหาความเข้าใจในชีวิต ทั้งในด้านที่สวยงามและด้านที่หยาบกระด้าง ไฟซาลพยายามสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของโลกในปัจจุบัน โดยเริ่มจากการขยำผ้าใบไปตามอารมณ์เพื่อสร้างสรรค์รูปร่างที่แปลกและสะดุดตาแบบที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน เขายังนำเทคนิคการวาดภาพบนยานยนต์มาใช้ ซึ่งเป็นทักษะที่ได้รับจากการผ่านการอบรมในโรงงานผลิตรถยนต์สมัยที่เขายังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย


นิทรรศการครั้งนี้ยังเป็นเสมือนตัวบ่งชี้แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานไฟซาลอีกด้วย โดยเปลี่ยนจากภาพวาดไปเป็นงานด้านประติมากรรม และยังเปิดโอกาสให้เขาได้ค้นพบช่องว่างระหว่างงานที่มีโครงสร้างกับงานที่ปราศจากแบบแผน แม้ว่างานประติมากรรมจะดูแตกต่างกับภาพวาดของเขาอย่างชัดเจน แต่เขาคงแน่วแน่และตั้งใจกับจุดเริ่มต้นทางศิลปะดังกล่าวนี้


ผลงานของเขาได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเตือนให้ตระหนักถึงมนุษย์กับโครงสร้างและระเบียบ ความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ทั้งยังเน้นย้ำให้เห็นว่าศักยภาพและความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นกับตัวเราคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีจุดหมาย

Comments are closed.

Pin It