Advice

สร้างสมดุลชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

Pinterest LinkedIn Tumblr


ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกทำให้ผู้คนหวาดผวา รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักบริหารมืออาชีพ แนะแนวทางในการจัดการความรู้สึกเพื่อบริหารชีวิตพิชิตโควิด-19 ให้มีความสุข ปลอดภัย ด้วยการ Redesign ออกแบบวิถีการใช้ชีวิตใหม่, Rethink คิดใหม่ และ Reunite ร่วมแรงร่วมใจผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


Redesign โดยเฉพาะการ Redesign Behavior คือการออกแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่ จะนำพามาซึ่งความสุขตามอัตภาพ แต่เราต้องมีสติ รอบคอบ มั่นใจ และไม่ตื่นตระหนก เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน เดินทางออกจากบ้าน กระทั่งกลับเข้ามาในบ้าน ต้องเตือนตัวเองทุกครั้งที่ออกไปยังที่สาธารณะ หรือไปพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูง ควรระมัดระวัง ไม่ควรมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง ไม่หยิบจับ หรือแตะต้องสิ่งใดๆ หากมีสิ่งของที่ช่วยในเรื่องการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงหน้ากากอนามัย ควรพกพาติดตัวไว้เพื่อให้เรารู้สึกปลอดภัยมั่นใจในทุกที่ที่เราไป โดยเฉพาะสาวๆ ที่ต้องเมกอัพแต่งหน้าสวย แต่กลับถูกบดบังด้วยหน้ากากอนามัย ลองหันมาเปลี่ยนแนวการแต่งหน้าใหม่ที่เน้นบริเวณตาและคิ้วให้โดดเด่นน่ามองแทน


Rethink เช่น การหาความรู้ต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขเพื่อลดความตื่นตระหนก ยิ่งช่วงนี้ทำให้เรามีเวลาอยู่บ้านเพิ่มมากขึ้น นับเป็นโอกาสดีที่เราจะได้สร้างความสุขจากการอยู่ในบ้าน ด้วยการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ที่ชื่นชอบผ่านออนไลน์ต่างๆ หรือการเรียนรู้จากแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การเรียนทำอาหาร การฝึกร้องเพลง การเล่นดนตรี การทำความสะอาดตกแต่งบ้าน หรือเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น ด้วยการออกกำลังกายภายในบ้านแทนการออกกำลังกายในที่สาธารณะ เป็นต้น


Reunite ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกัน ไม่กักตุน ไม่แสวงหากำไร ไม่มั่วสุม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เช่น หากคุณเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ควรจะได้รับการคัดกรองเชื้อโรค และกักบริเวณตัวเอง 14 วันเพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม และกล้ายอมรับ เพราะถ้าเราได้ทำดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังเกิดขึ้นก็ต้องให้อภัยตนเองและคนรอบข้างให้ได้

Comments are closed.

Pin It