Event

“คุณหญิงกัลยา” นำทีมใส่ชุดไทยประยุกต์สากล แถลงวิสัยทัศน์ปี ‘65 เปิดตัวคณะทำงานคนรุ่นใหม่ มุ่งปฏิรูปการศึกษาไทย

Pinterest LinkedIn Tumblr

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานแถลงข่าว วิสัยทัศน์ครูกัลยา ปี’65 “เข็มทิศประเทศไทย” เดินหน้าทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ มุ่งปฏิรูปการศึกษาไทย พร้อมเปิดตัว 5 ทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มาในชุดผ้าไทยประยุกต์สากล หนุนการอนุรักษ์ “ผ้าไทย” สืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จพระพันปีหลวง”

ในปี 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการปฏิรูปการศึกษาทั้งทางด้านโครงสร้าง และการปฏิรูปไปสู่ตัวผู้เรียนโดยตรง เพื่อวางรากฐานการศึกษาไทยให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 และในอนาคตนั้น จึงได้มีการแต่งตั้งเสริมทีมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานคนรุ่นใหม่ และทีมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน ซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ


นำโดยนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองศาสตราจารย์ ดนุวัศ สาคริก, นายเมธี อรุณ (เมธี ลาบานูน) นายเมธวิน อังคทะวานิช เป็นต้น ซึ่งทุกคนล้วนแต่งกายมาในธีมผ้าไทยประยุกต์สากล สนับสนุนนโยบายของดร.คุณหญิงกัลยาที่มีความตั้งใจในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และสืบสาน “ผ้าไทย” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าไม่ให้สูญหายไป และสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน ซึ่งปัจจุบันผ้าไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
โดยคุณหญิงกัลยายังเป็นแบบอย่างที่ดีในการสวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาสรวมถึงทุกวันอังคารที่มีการประชุม ครม.ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี แลยังสอดคล้องกับนโยบายด้านการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัยของคุณหญิงกัลยาอีกด้วย

ภูมิสรรค์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย
นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า “เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในปี 2565 ไปสู่เป้าหมาย คุณหญิงกัลยาจึงได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานคนรุ่นใหม่ และทีมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านมาช่วยกันทำงาน เพราะการปฏิรูปการศึกษานั้นจะทำคนเดียวไม่ได้ ทุกคนต้องช่วยกัน ซึ่งการเปิดตัวคณะทำงานครั้งนี้ก็มาในธีมผ้าไทยประยุกต์สากล ซึ่งคุณหญิงกัลยาท่านได้สืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จพระพันปีหลวง” ในการอนุรักษ์ “ผ้าไทย” จะเห็นได้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้งท่านจะใส่ผ้าไทยประยุกต์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่ผลิตผ้าไทยด้วย”

นางดรุณวรรณ ยังกล่าวเสริมในตอนท้ายด้วยว่าคุณหญิงกัลยาได้ย้ำประเด็นสำคัญตอนหนึ่งจากการแถลง วิสัยทัศน์ปี 65 ครูกัลยา ภายใต้แนวคิด “เข็มทิศประเทศไทย ขีดเส้นใต้ด้วยการศึกษา” ว่า การศึกษาไทย เมื่อเทียบกับการศึกษาของประเทศที่เจริญแล้ว เรายังด้อยกว่าอยู่มาก แต่คุณหญิงกัลยาเชื่อว่า ไม่ว่าใครจะเก่งแค่ไหน ก็ไม่มีทางจะทันโลกได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว แต่สำหรับประเทศไทยเรามีความโชคดี ที่มีในสิ่งที่โลกไม่ทันเรา นั่นก็คือการมีรากเหง้า ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม ที่สั่งมาเป็นเวลากว่าร้อยๆ ปี

ดร.ดนุวัศ สาคริก

นายเมธี อรุณ

นายเมธวิน อังคทะวานิช

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ และ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

Comments are closed.

Pin It