Event

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จนครพนม ทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

Pinterest LinkedIn Tumblr


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จยังอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เสด็จทอดพระเนตร กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย งานหัตถกรรมชุมชนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดธาตุประสิทธิ์ และหอประชุมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของโครงการศิลปาชีพ และในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา โดยมีสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม และราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จ จำนวนมาก


โอกาสนี้ ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการตามรอย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ (พระกฐินต้น) ที่วัดธาตุประสิทธิ์ และชมนิทรรศการความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทานแบบลายผ้า “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ เเละ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค นำไปทอผ้า ผลิต ผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ


จากนั้น ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม, สกลนคร, อุบลราชธานี, มุกดาหาร, บึงกาฬ, หนองบัวลำภู, เลย, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, หนองคาย และกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงาน หัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกิจกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย และสร้างการเชื่อมโยงร่วมกันในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและประชาสัมพันธ์ผลงานอัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการเฝ้ารับเสด็จขอพระราชทานคำแนะนำจำนวน 40 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มศิลปาชีพ กลุ่ม เยาวชน OTOP กลุ่มอนุรักษ์ผ้าโบราณ กลุ่ม OTOP พรีเมี่ยม จาก 10 จังหวัด และกลุ่มถวายรายงานส่งการบ้านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตามพระวินิจฉัย จำนวน 10 กลุ่ม พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ด้วย กลุ่มผู้ประกอบการได้ถวายผลงานให้ทอดพระเนตร ทรงแนะนำชี้ให้เห็นในรายละเอียดของแต่ละชิ้นงาน และทรงติดตาม ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

ภาพจาก Facebook : HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

#celebonline #celeb #กลุ่มผ้าทอ #เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี #สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

Comments are closed.

Pin It