Category

Advice

Category

ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดูแลระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ปอดอักเสบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้กับไวรัส ซึ่ง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 ในปัจจุบันทำให้หลายคนจำเป็นต้องทำงานที่บ้าน (Work from home) แต่ทราบหรือไม่ว่าการนั่งทำงานอยู่ในท่าเดิมนานๆ โดยไม่ขยับหรือเปลี่ยนอิริยาบถ รวมถึงการนั่งอย่างที่ไม่เหมาะสม อาจเสี่ยงต่อการเก

หลายคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ อาจเกิดคำถามว่าจะยังออกกำลังกายตามปกติก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่ แม้ว่าจะยังไม่มีข้อบ่งชี้แต่ก็มีงานวิจัยพบว่า การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการตอบสนองต่อวัคซีนในร่างกาย

เมื่อชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนวนลูบไปมากับ “การอยู่บ้าน และ เวิร์คฟอรมโฮม” เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การเดินทางไปที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะการทำงานนอกบ้านลดน้อยลง หลาย ๆ คนอา

แต่ไหนแต่ไรมาปัญหาสุขภาพจิตก็ถือเป็นภัยที่คุกคามชีวิตของคนทั่วโลกอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้ผู้คนเกิดความเครียดเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ในญี่ปุ่นมียอดการฆ่าตัวตายสูงถึง 17,000 ราย หลังจากเผชิญกับโรคไปไ

คุณรู้หรือไม่? ว่าเมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัย 30+ สุขภาพร่างกายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะระบบไหลเวียนของเลือดที่เป็นสัญญาณสำคัญในการบ่งชี้ว่า สุขภาพของคุณเป็นอย่างไร และยิ่งช่วง Work From Home ในสถานการณ์ที่ต้องล็อกดาวน์

Pin It